اطلـاعات CPU هـای شرکـت AMD (مـشخـصــات بهـمـراه تــصــاویــر)

ب نـام خـدا

ســلـامـ؛
لـطفا, حتــمـا ب فهـرســت مـطالـب ســری بزنـیــد, خـیــلـی از مـطالـب مـفیــدی ک برای ســیــســتــمـتــون لـازم داریــد رو مـیــتــونـیــد اونـجـا پـیــدا کـنـیــد ;)
ســوالـاتــون رو هـم مـیــتــونـیــد هـمـیــنـجـا بپـرســیــد. اگر ایــنـجـا نـبودم مـیــتــونـیــد ب آی دی کـلـوبم ســر بزنـیــد. پـس ســوالـاتــتــون رو حتــمـا بپـرســیــد اگر اطلـاع داشتــه باشم حتــمـا حتــمـا جـوابتــون رو مـیــدم :)

گلـشیــد بآنـو

شایــد برای شمـا هـم پـیــش آمـده باشه وقتــی برای خـریــد CPU یــا مـشاوره برای خـریــد آن به فروشگاهـی ســر مـی زنـیــد بعضی از فروشنـدگان تــنـهـا به گفتــن نـام و مـدل CPU اکـتــفا مـی کـنـنـد و از گفتــن جـزئیــات و مـشخـصــات کـامـل در باره اون خـوداری مـی کـنـنـد در کـامـنـت هـای ایــن مـتــن مـی تــونـیــد درخـواســت اطلـاعات کـوتــاهـی از ســی پـی یــو مـورد نـظرتــون از کـمـپـانـی AMD رو بدیــد و لـیــســت اطلـاعات CPU هـای شرکـت AMD رو تــوی هـمـیــن پـســت ببیــنـیــد کـه علـاوه بر مـدل شامـل اطلـاعاتــی در باره تــوان مـصــرفیــ، فرکـانـس مـســیــر هـایــپـر تــرانـســپـورت و ســرعت CPU مـی شهـ.

Golshid Mohammadi ۲ نظر ۳ لایک :)
+ تــمـام مـطالــب رو بخـونـیــد مـطمـئن باشیــد ک یــه جـایــی لــازمـتــون مـیــشن ;)
+ ب آرشیــو هـم حتــمـا ســر بزنـیــد :)
+ لــایــک پـســتــا هـم یــادتــون نـره D:
آرشیو مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان